top of page
IMG_0803.jpg

Styrelsen

Ljudaborg Kulturförenings styrelse arbetar för att föreningen ska finnas till, utvecklas och ge vidare till såväl sina medlemmar som till det lokala livet.

Utan styrelsen, inget Ljudaborg!

Styrelsen 2024 - 2025

Styrelsens uppdrag är att skapa möjligheter för föreningen att uppfylla sitt syfte, det vill säga att främja scenkonst i olika former, och sammanföra människor i alla åldrar i glädje och kreativitet. Styrelsens uppdrag är även att se till att det inom föreningen råder god ton och att varje individ behandlas med hänsyn och respekt. 

Styrelsen håller minst en gång i månaden styrelsemöte där föreningens olika planerade aktiviteter står på dagordningen. Alla i föreningen är varmt välkomna att höra av sig till styrelsen med aktiviteter de är intresserade att genomföra inom föreningens regi. 

Styrelsen sammankallar varje år till ett årsmöte, dit alla föreningsmedlemmar bjuds in. 

Årsmöte 2024 skedde 22 februari.

Ordförande

Martin Domeij

Vice ordförande

Johannes Båld

Sekreterare

Daniel Nordström

Kassör

Maj-Lis Parkås

Ledamöter & Suppleanter

Gunnar Bergevald

Ewa Larsson

Andreas Hallor

bottom of page